Nemecký ovčiak - suky

Vita Cevaro
nar.8.5.2002, SVV1, Vyborna, rtg A