Čivava suky

Annika White Cevaro
nar.15.10.2007, chovna, CAC, R.CAC