Nezabudli sme

Aichi Cevaro
nar. 21.2.1993 , chovny, CAC, BOB

Hugo Cevaro
nar.27.12.1995, chovny, CAC, BOB, export Nemecko

Irk White Cevaro
nar.10.10.1998, chovny, CAJC, CAC, BOB, CACIB

Iron Maiden Cevaro
nar.10.10.1998, chovny, CAC, BOB

Anka Arabela
nar.5.5.1991, chovna, CAJC, CAC, BOB, Narodny vitaz

Brigitte Cevaro
nar.18.9.1993 , chovna, CAC, BOB

Hedviga Arabela
nar.25.9.1992, chovna, vyborna

Diamant Cevaro
nar.4.10.1994, chovna, CAC

Hillary Cevaro
nar. 27.12.1995 , chovna, CAC, BOB, CACIB, Vitaz SK, Slovensky sampion krasy, Klubovy vitaz

Iza White Cevaro
nar.10.10.1998, chovna, CAC, R.CAC

Rea White Cevaro
nar. 24.8.2002, chovna, CAJC, CAC, BOB, Vitaz SK, Sampion SK