Nemecký ovčiak - suky

Lika Korenov sad
nar.14.11.2010, 5V5/45 P I.tr., SVV1, VD, rtg A/A