Nemecký ovčiak - suky

Ziza Cevaro
nar.20.6.2003, 5JX6/43 P I.tr., ZVV1, vyborna, rtg A, posobi v Kuvajte